Ms. Ming Ming Hung

Ms. Ming Ming Hung

高級寵物保姆導師

 

2016-現在       香港寵物專業學院 高級寵物保姆導師

2018                青少年寵物義工活動導師

2017                工聯會寵物旅遊諮詢師導師

2017                考獲 香港寵物專業學院 寵物保姆課程証書

2017                考獲 香港寵物專業學院 寵物旅遊策劃師課程証書

2016                考獲 香港寵物專業學院 寵物旅遊諮詢師課程証書

2017                考獲 國際認可寵物美容證書